• מגדל החן פיננסים

פיקדון וביטחונות הלוואה

מהם פיקדונות וביטחונות בהלוואה ולמה הם משמשים?


בלקיחת הלוואה לרוב נתבקש להציג בטחונות ואו פיקדון עד לאחוז מסוים מההלוואה


נכס, כסף, תוכנית חיסכון, פנסיה ועוד יכולים לשמש כפיקדון להלוואה.


כיצד זה עובד?


הגוף המלווה לוקח את הביטחונות והוא נשאר אצל הגוף המלווה עד לתום ההלוואה לדוגמה : בעל עסק לקח הלוואה בערבות המדינה מהבנק על סך של 400,000 ש"ח ויתבקש להביא 25% בטחונות. כרגע לבעל העסק יש 2 אפשרויות: 1. לבעל העסק יש כסף נזיל והוא יכול להפקיד אותו אצל הבנק ולקבלו בתום ההלוואה. 2. יש ברכשותו של בעל העסק נכס והוא רוצה למשכן אחוז מסוים ממנו לצורך ההלוואה. * טיפ מאיתנו - בהלוואה בערבות המדינה ניתן למשוך את הפיקדון מהבנק לאחר כ-חצי שנה (באישור הקרן והבנק) למה הגוף המלווה לוקח ביטחונות ואו פיקדון? כמו ערב ואו לווה נוסף כאשר הגוף המלווה נותן הלוואה הוא רוצה ביטחון מסוים על החזר ההלוואה. לחצו עלי להמשך הסבר על ערב ולווה נוסף