• מגדל החן פיננסים

ערב לעומת לווה נוסף

ביקשו ממכם להיות ערב להלוואה ואו לווה נוסף? מהו ערב ומהו לווה נוסף ומתי מבקשים זאת?


במקרים מסוימים של לקיחת הלוואה מבקשים ערב ואו לווה נוסף כאשר רוצים להעניק ביטחון להחזר ההלוואה


למה עושים זאת?

הגוף המלווה רוצה "רשת ביטחון" כלומר שבמידה ולא תצליחו לעמוד בהחזר ההלוואה יש לו "ערב" ואו "לווה נוסף" לפנות אליו אז מהו ההבדל בין השתיים ?


ערב : אחראי על ההלוואה בהבדל משפטי כלומר - הגוף המלווה יוכל לגשת אליו רק לאחר מימוש כל האפשרויות (לדוגמה - מימוש המשכנתא) לווה נוסף : שווה ללווה רגיל הלווה נוסף חולק את האחריות של החזר ההלוואה באופן שווה עם הלווה הראשי, כלומר במידה והלווה אינו יוכל להחזיר את הלוואה (יכול להיות גם משכנתא) הגורם המממן (לדוגמה בנק) יוכל לפנות אליו להחזר ההלוואה.


לא תמיד הבנק ואו הגורם המלווה/ מממן יבקש ערב ואו לווה נוסף להלוואה. ישנם מקרים שתתבקשו לתת פיקדון ואו ביטחונות לקבלת ההלוואה


לחצו עלי להסבר על פיקדון וביטחונות