• מגדל החן פיננסים

מסלולי הלוואה בערבות המדינה

בעל עסק? מהם מסלולי ההלוואה בערבות המדינה שתוכל לגשת אליהם?


המסלולים העיקריים הינם:

מסלול הקמת עסק חדש : מיועד ליזמים הנמצאים בשלבי הקמת עסק חדש ואו לקראת הקמת העסק, הכסף יכול לשמש אותם לטובת קניית ציוד, סחורה, שכר עובדים ,שכירות וכל דבר הקשור באופן ישיר להקמת עסק


פערי תזרים : בעלי עסקים שנקלעו לבעיות תזרים מזומנים, הון חוזר ואו נמצאים בקושי זמני. במסלול זה שימוש הכסף הוא יותר לבעלי הון חוזר , כלומר עסקים שקודם משלמים לספקים שלהם /קונים ציוד ורק אחרי שהם שילמו הם מקבלים הכנסה מלקוחות.


השקעה בעסק קיים : בעלי עסקים אשר רוצים להרחיב ולשדרג את העסק שלהם. שימוש הכסף במסלול זה הוא אך ורק צורך השקעות חד פעמיות שקשורות באופן עקיף למוצר שהעסק מוכר כגון -קנית מכונות חדשות , שיפוץ בעסק , הרחבת עובדים בעסק.


מסלול משולב : בעלי עסקים אשר רוצים להרחיב את העסק ולכפר על פערי התזרים הקיימים אצלם.

שימוש הכסף במסלול זה הוא גם עבור הון חוזר וגם השקעות חד פעמיות עבור העסק.


קיימים גם מסלולים מיוחדים לתעשיות, חקלאות, יצואנים ולעמותות.


ובשנת 2020 נפתחה קרן לעסקים אשר נפגעו עקב נגיף הקורונה עם תנאי הלוואה משופרים ויתרונות יחודיים.

לקריאה על קרן קורונה לחץ כאן


לכל מסלול בהלוואה בערבות המדינה ישנם תנאי הלוואה שונים אך רובם זהים.


תנאי ההלוואה :

הקמת עסק חדש סכום הלוואה מקסימאלי - עד 500,000 ש"ח. פיקדון מקסימאלי - עד 10% מהלוואה בגובה של עד 300,000 ש"ח ו25% מכל סכום נוסף. תקופת הלוואה מקסימאלית - עד 5 שנים (60 חודשים).

דחיית תשלום קרן ההלוואה - עד 6 חודשים.

פערי תזרים סכום הלוואה מקסימאלי - עד 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור השנתי הגבוה מבניהם. פיקדון מקסימאלי - עד 25% מגובה ההלוואה. תקופת הלוואה מקסימאלית - עד 5 שנים (60 חודשים)

דחיית תשלום קרן ההלוואה - עד 6 חודשים


השקעה בעסק קיים סכום הלוואה מקסימאלי - עד 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור השנתי הגבוה מבניהם. פיקדון מקסימאלי - עד 25% מגובה ההלוואה. תקופת הלוואה מקסימאלית - עד 5 שנים (60 חודשים).

דחיית תשלום קרן ההלוואה - עד 6 חודשים. הערה למסלול זה : במסלול השקעה בעסק קיים יש צורך להשקעת הון עצמי של לפחות 20% מגובה ההשקעה.משולב - גישור על פערי תזרים והשקעה בעסק קיים סכום הלוואה מקסימאלי - עד 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור השנתי הגבוה מבניהם. פיקדון מקסימאלי - עד 25% מגובה ההלוואה. תקופת הלוואה מקסימאלית - עד 5 שנים (60 חודשים).

דחיית תשלום קרן ההלוואה - עד 6 חודשים.


מסלול תעשייה סכום הלוואה מקסימאלי - הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו15% מהמחזור השנתי. פיקדון מקסימאלי -שיעבוד ספציפי על הנכס. וההלוואה אינה לצורך רכישת נכס - עד 30% מגובה הההלוואה. תקופת הלוואה מקסימאלית - עד 12 שנים (144 חודשים).

דחיית תשלום קרן ההלוואה - עד 6 חודשים. הערה למסלול זה : עסק בתחום התעשייה צריך להיות בעל ותק של 3 שנים ומעלה.מסלול חקלאות סכום הלוואה מקסימאלי - עד 750,000 ש"ח. פיקדון מקסימאלי -עד 10% מגובה ההלוואה. תקופת הלוואה מקסימאלית - עד 10 שנים (120 חודשים).

דחיית תשלום קרן ההלוואה - עד 6 חודשים. הערה למסלול זה : לחקלאים בענף הצומח - בעלי מחזור שנתי של עד 5 מיליון ש"ח, בכפוף להצגת ביטוח נזקי טבע.מסלול יצואנים סכום הלוואה מקסימאלי - עד 12% מהמחזור השנתי. פיקדון מקסימאלי -עד 25% מגובה ההלוואה. תקופת הלוואה מקסימאלית - עד 5 שנים (60 חודשים).

דחיית תשלום קרן ההלוואה - עד 6 חודשים.