top of page
2187644.jpg

חלק מהלקוחות המרוצים שלנו

מיחזור משכנתא הינו תהליך של לקיחת משכנתא חדשה 
לשם סגירת המשכנתא הנוכחית 

במטרה לייצר חיסכון מצטבר, להוריד בתשלום החודשי
ואו לקצר את זמן תשלום ההלוואה

עדן יחזקאלעדן פנתה אלינו בבקשה למיחזור המשכנתא
ואחרי תהליך של חודש וחצי


הצלחנו לחסוך לעדן 90 אלף שקל !
ולקצר לה את המשכנתא ב- 7 שנים !

גיא וסימונה דוהן
גיא וסימונה פנו אלינו בבקשה
למיחזור המשכנתא
ואחרי תהליך של חודש וחצי

הצלחנו לחסוך להם 300 אלף שקל !

140,000

לפקודת מי לרשום ?

בחינם, ללא התחייבות ועל בסיס הצלחה בלבד

arrow Gif.webp 5.gif
arrow Gif.webp 5.gif
bottom of page